Rubriky
Co je ...

Co je tourbillon

Tourbillon je velmi drahá, ale fascinující součást hodinek, která měla původně vliv na přesnost. Dnes tomu sice tak není, protože mnohé běžné hodinky dokáží chodit přesněji než ty s tourbillon, ale to nic neznamená. Prestiž, design a úžas při pohledu na rotující mechanismus, to vše nabízejí hodinky s tourbillon. A co to tedy vlastně je?

Geneze slova

Tourbillon je slovíčko z francouzštiny, které odpovídá anglickému whirlwind, což můžeme do češtiny přeložit jako větrný vír. Prvně bylo toto označení nejen u hodinek použito v počátku 19. století, přičemž nejpravděpodobněji si za vzor vzalo popis planetárního pohybu, u kterého je základem oběh po předem určené dráze (orbitě), s níž je spojena jeho vlastní rotace. A právě tento efekt je pro hodinky velmi důležitý, protože eliminuje vliv gravitační síly na jejich chod.

Princip tourbillon

Připomenutí – setrvačka

Pro každý chronometr je zcela zásadní a nepostradatelná setrvačka. Jak již víme, tak setrvačka je vyváženým věncem na hřídeli, u níž je kmitání ovlivňováno tzv. vláskem, přičemž jejím úkolem je v přesných intervalech propouštět zoubky prvního ozubeného kola. Pro setrvačku je zcela zásadní kmitání v různých rovnovážných polohách, pro čež je rozhodující poloha hodinek, ve které se nacházejí.

Přečtěte si také:  Co je chronometr

Přichází tourbillon

A právě tourbillon je součást, která zajišťuje rovnoměrnou změnu polohy setrvačky v čase. Jednoduše lze napsat, že právě tento systém natáčí osu setrvačky tak, že s ní gravitace musí pracovat pod právě chtěným úhlem. Tourbillon vynalezl v roce 1795 A. L. Breguet podle návrhu J. Arnolda, přičemž základní myšlenkou bylo najít způsob, jak přelstít gravitaci, která ovlivňovala Brequetem vyráběné kapesní hodinky. Brequetův tourbillon tak byl určitým balančním kolem, které rotuje v jednom směru (otočka každých 30 nebo 60 sekund) a ovlivňuje tak pozitivně polohu setrvačky vůči gravitaci.

Přestože se ukázalo, že tourbillon ovlivňuje přesnost hodinek, tak nemusí být její zárukou. Většina hodinářů potvrzuje a souhlasí s názorem, že tourbillon eliminuje změny rychlosti, které způsobuje zemská přitažlivost, ale pozor, nemusí to znamenat maximální přesnost. Dnes velmi často běžné hodinky bez tourbillon v přesnosti poráží právě hodinky s tímto mechanismem. 

Přečtěte si také:  Co je to chronograf

Typy tourbillon

  • Tradiční tourbillon – je použit tzv. most, který je součástí zařízení, které drží tourbillon. Tento most je tvořen většinou kovovým pásem, který vede přes tourbillon, ale nebrání majiteli sledovat jeho provoz 
  • Létající tourbillon – velmi zajímavý, spíše pro estetické účely. Most tady nenajdeme, aby uživatel mohl pozorovat pracující tourbillon. Létající tourbillon je velmi komplikovaným strojem.
  • Orbitální tourbillon – pro eliminaci změn polohy setrvačky byl použit systém dvou „diferenciálů“
  • a některé další

Většina vyvinutých tourbillon pracuje v rovině jedné osy, ale existují i víceosá zařízení, která mohou rotovat kolem dvou i více os. Je však jen velmi málo majitelů, kteří si mohou dovolit nosit hodinky s víceosým tourbillon, protože jejich cena roste i do stovek tisíc Eur. Takovým příkladem mohou být např. hodinky Zenith Defy Xtreme Zero G Multi-Dimensional Tourbillon.  

Přečtěte si také:  Co je luneta u hodinek?

Ať zvolíme hodinky s kterýmkoli typem tourbillon, tak spíše než technologickou inovací, bude vždy úchvatným vrcholem hodinářského umu. 

A proč tedy tourbillon?

Hodinky s tourbillon a jejich nákup je možný snad jen ze dvou důvodů. A věřte, že nejde o přesnost. Tím prvním je design. Na tourbillon je úžasný pohled, oživuje hodinky a navíc pokud jej máte, pak všichni ví, že jste do hodinek investovali nemalé prostředky. Druhým důvodem je prestiž. Jak jsme již zmínili, tak tourbillon ve světě hodinářů je něčím více, všichni vědí, že majitel má v tu chvíli na ruce učiněný poklad. Je jen otázkou, zda si takové hodinky na ruku vůbec můžete vzít.

Většina z nás si hodinky s víceosým tourbillon dovolit nemůže, ale proč se na ně alespoň nepřijet podívat na některou z výstav švýcarských značek. A když budete mít štěstí, třeba si tyto hodinky i vyzkoušíte. A pokud jste ti šťastnější a hodinky s tourbillon již vlastníte, tak opatrně, máte doma opravdový poklad.

Úvodní obrázek k článku od CristianIS z Pixabay