Rubriky
Hodinky

Vodotěsné hodinky

Vodotěsné hodinky patří k velmi žádaným, na druhé straně jen málokdo ví a zná pravidla značení, která jsou prakticky nejdůležitější. Ptáte-li se proč? Tak je to zcela jasné. Číslo u označení water resistant neznamená hloubku, do které se můžeme potápět, ale slouží určení odolnosti hodinek vůči vodě. Hodinky mohou totiž být tzv. vlhkotěsné nebo vodotěsné, což je zcela zásadní rozdíl. Pojďme se tedy podívat, jak to s vodotěsností u hodinek vypadá.

Exkurze do historie

Vodotěsné hodinky budou v roce 2026 slavit 100 let od svého vzniku. Ty úplně první na trh přinesla švýcarská firma Rolex, která je nazvala velmi příznačně Oyster – ústřice. Tyto hodinky měly šroubovací korunku a zajímavostí je, že je měla na ruce angličanka Mercedes Gleitze, když přeplavala v roce 1927 kanál La Manche. Od této chvíle začalo vodotěsné hodinky vyrábět dalších mnoho výrobců a dnes tuto funkci umí dát hodinkám většina levnějších i dražších značek. Jmenovat na tomto místě příklady je tak trochu zbytečné, protože výčet by byl velmi dlouhý.

Základní vysvětlení

Mnoho běžných uživatelů považuje hodinky s označením water resistant za vodotěsné a myslí si, že se s nimi mohou koupat, plavat a nebo dokonce potápět. To je ovšem špatná myšlenka, která může vést k „utopení“ hodinek, což může znamenat i jejich zničení. Water resistant se totiž používá k označení hodinek, které odolávají pouze vzdušné vlhkosti. A tedy pozor musíme dávat i na déšť a stékající vodu. Větší míru odolnosti vůči vodě vždy označují čísla, která můžeme nalézt u WR a jsou uvedena buď v metrech (m), barech (Bar) nebo atmosférách (ATM). Ideální pro pochopení bude využít následující poznámky:

  • WR 0m/bez označení — hodinky nejsou odolné ani vůči dešti a stékající vodě
  • WR 30m/3ATM/3Bar — hodinky jsou odolné vůči dešti a stékající vodě, ale nelze se v nich sprchovat ani plavat
  • WR 50m/5ATM/5Bar — hodinky vydrží déšť i sprchu, nelze v nich plavat a potápět se
  • WR 100m/10ATM/10Bar — hodinky jsou vhodné i na plavání, nelze se v nich potápět s dýchacím přístrojem
  • WR 200m/20ATM/20Bar — s hodinkami se můžeme i potápět s přístrojem
Přečtěte si také:  Chytré hodinky

Water resistant

Pro vodotěsné hodinky je zcela zásadní označení water resistant (WR) a za ním číselný údaj, tak jak je uvedeno v tabulce. Technicky lze uváděná čísla vysvětlit tak, že jde o tlak vodního sloupce, který na hodinky může působit, aby do nich nenatekla voda. Hodně zjednodušeně můžeme napsat, že tlak 1 metru vodního sloupce odpovídá 0,1 baru. V praxi to znamená, že hodinky s označením 20 bar v laboratorních podmínkách vydrží tlak vody , který je ve 200 metrech při normované teplotě a hustotě vody.

Velká mýlka o vodotěsnosti

Velmi častou chybou zákazníka je předpoklad, že číselný údaj na vodotěsných hodinkách udává hloubku, do které je možné se s hodinkami potápět. Teorie v tomto nekopíruje praxi, protože při reálném potápění nikdy nedocílíme potřebných předpokladů, kterými jsou naprosto čistá a klidná voda se stálou teplotou. Právě proto je skutečná hloubka, do které se můžeme s hodinkami s označením např. 200m potápět, podstatně nižší.Vzhledem k tomu, že testy jsou prováděny v laboratořích v čisté vodě, tak již slaná voda v moři, popř. pohyb ruky ve vodě při plavání vytváří větší „tlak“ na těsnění v hodinkám a s tím je třeba počítat.

Vodotěsnost s rozumem

Vodotěsnost neznamená odolnost vůči všem vlivům, s nimiž se můžeme setkat ve vodě, jak si mnozí myslí. Proto je třeba dodržovat některá pravidla:

  • Oplach hodinek – plavete v bazénu s chlorovanou nebo v moři se slanou vodou? Pak vždy hodinky opláchněte vodou z vodovodu a osušte je hadříkem
  • Nepoužívejte tlačítka, nevytahujte pod vodou korunku – tady není co dodat, protože pod tlačítky i korunkou je těsnění, které by se deformovalo a voda mohla do hodinek natéci
  • Kontrola je základ – před plaváním vždy zkontrolujte, že je korunka v základní pozici, tedy domáčknutá, popř. zašroubovaná na doraz. Pokud by tomu nebylo, tak hodinky vodě neodolají
  • Výměna baterie – při každé výměně baterie je třeba udělat tlakovou zkoušku. Přístroj k tomuto úkonu mají autorizovaná hodinářství, která vám dají záruku, že hodinky i nadále můžete do vody používat
  • Teplo je problém – bohužel tomu tak je, chladnější nebo vlažná voda je pro hodinky většinou neškodná, ale horká voda, popř. přechody z velkého tepla do chladnější vody mohou těsnění poškodit a do stroje hodinek se může voda dostat
Přečtěte si také:  Švýcarské hodinky

V případě, že se do vodotěsných hodinek voda přeci jen dostane, tak je třeba vše předat odborníkovi (hodináři), který hodinky dokáže opravit. Čím dříve takto uděláte, tím lacinější bude oprava. Doporučujeme neváhat, rez, která při kontaktu vody s kovovými částmi strojku vzniká, může hodinky zničit úplně.

Časté dohady

Hned v počátku je třeba být féroví a říci si, že s reklamací vodotěsných hodinek to nemusí být tak snadné. Velmi často dochází k průniku vody do stroje z důvodu použití tlačítek pod vodou nebo kvůli nepozornosti a vytažení korunky. V takových případech nelze uplatnit záruku a opravu hodinek si zákazník musí zaplatit. Také proto je třeba být velmi opatrní na své hodinky.

Zajímavé rady

Přestože to není vůbec snadné rozhodování, tak při potápění do větších hloubek je dobře nebrat ani ty nejlepší vodotěsné hodinky. Voda ve velkých hloubkách má jinou teplotu než při povrchu, zároveň je třeba přiznat, že mnoho potápěčských přístrojů je již osazeno elektronikou, která uživateli potřebné informace dodá namísto hodinek. A to jsme neuvažovali o vodě slané. Tak proč riskovat?

Přečtěte si také:  Outdoorové hodinky

Potápěčské hodinky s lunetou mohou být zajímavou pomůckou pro měření délky času pod vodou. Pokud totiž lunetu nastavíme tak, abychom ji měli při ponoru na nule, tak můžeme velmi dobře odečíst dobu ponoru. Pozor si však musíme dát na to, že touto lunetou lze točit pouze jedním směrem, tak se ji nesnažme zbytečně otáčet silou na stranu druhou.

Výjimky a záruky některých firem

Poznámky k vodotěsnosti, které jsme uvedli výše, fungují pro většinu značek velmi efektivně, ale existují i výjimky. Např. japonská firma Casio u svých hodinek zaručuje vodotěsnost na plavání již při označení WR 50m. Druhou velmi zajímavou značkou moderních vodotěsných hodinek (náramkových počítačů) jsou Suunto, která ve svých návodech a záručních listech prezentují, že se jich obecná tabulka vodotěsnosti netýká. A to proto, že u jejich hodinek prý přesně odpovídá uvedená hodnota v metrech hloubce, do níž se s hodinkami můžeme ponořit nebo potopit.

Závěrem je třeba si uvědomit, že vodotěsnost je funkce, která je na jedné straně velmi žádaná a zajímavá. Na straně druhé však můžeme bez obav říci, že jde o určitou výsadu, která má svá omezení a limity. Proto bychom doporučovali všem, kdo si kupují vodotěsné hodinky, aby při jejich používání vždy uvažovali o podmínkách, kterým hodinky vystavují a např. do slané vody na dovolené by je tak často nebrali, protože právě chemické vlastnosti soli mohou hodinky poškodit, popř. může dojít k újmě na těsnění z důvodu přechodu z vysoké teploty vzduchu do nižší teploty, kterou má voda moře. Vodotěsné hodinky jsou opravdu skvělým vynálezem.